Velkommen!

På disse sidene finner du informasjon om hvem som sitter i styret, vedtekter, møtereferat og saker under behandling. Hvis du går til Info så finner du nyttig informasjon og tips om garasje og utstyr, internett med mer.

Skogen Vest Huseierforening ble stiftet 23 april 1987 og er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 977 078 377.

Forretningsadresse:

c/o Falkenberg Regnskapsbyrå AS
Hagelundveien 2
1459 NESODDEN

QR Kode for SVH